Công ty chuyên cung cấp các loại giường phục hồi chức năng cho người bị bại liệt , giường phục hồi chức năng chính hãng, giường bệnh viện sử dụng tay quay và điều khiển điện.